Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 15.10.2019

1. Rekisterinpitäjä
Oy Combi Cool Ab
Pakkalantie 19, 01510 Vantaa
Puhelin 09 777 1230

asiakasrekisteri@combicool.fi
Tietosuojavastuuhenkilö: Johanna Kauppi

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme pyrkii vastaamaan muutaman arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja
palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Oy Combi Cool Ab:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Oy Combi Cool Ab:n oikeuksien ja
velvollisuuksien toteuttamien sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin
liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Oy Combi Cool Ab:n mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin
suuntaaminen asiakastietojen perusteella Oy Combi Cool Ab:n viestimien ja palvelujen kautta
luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

5. Reksisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
     - Nimi
     - Sähköpostiosoite
     - Matkapuhelinnumero
     - Yritys ja asema
     - Yrityksen osoitetiedot
     - Toimiala

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Oy Combi Cool Ab:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen
yleisesti saatavilla olevat internetlähteet (esim. yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet.
Rekisteri saattaa sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä voi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä luovuttaa tietoja viranomaisille.
Rekisteröidyn suostumuksella tietoja voidaan myös luovutta Oy Combi Cool Ab:n jälleenmyyjille ja muille
yhteistyökumppaneille. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta tai siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys ja poistaminen
Säilytämme asiakkaan tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen
säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta
tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Oy Combi Cool Ab:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri
sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.